komponenty pro prùmyslové elektroinstalace, systémy ochrany kabelù, prùmyslové konektory


REVELET

domù produkty katalogy - tech.info. eshop kontakt

.

kat.è. èerná kat.è. šedá jmenovitý prùmìr (mm) max. prùmìr ( mm ) poèet vláken velké balení ( m ) malé balení ( m ) minimální odbìr ( m )
EFX-PEV0-03N EFX-PEV0-03G 3 6 48 500 - 700 200 1
EFX-PEV0-04N EFX-PEV0-04G 4 8 64 500 - 700 200 1
EFX-PEV0-05N EFX-PEV0-05G 5 10 72 500 - 700 100 1
EFX-PEV0-06N EFX-PEV0-06G 6 12 96 500 - 700 100 1
EFX-PEV0-08N EFX-PEV0-08G 8 16 108 500 - 700 100 1
EFX-PEV0-10N EFX-PEV0-10G 10 20 120 500 - 700 100 1
EFX-PEV0-12N EFX-PEV0-12G 12 24 144 500 - 700 100 1
EFX-PEV0-15N EFX-PEV0-15G 15 30 168 500 - 700 100 1
EFX-PEV0-20N EFX-PEV0-20G 20 35 190 350 - 500 50 1
EFX-PEV0-25N EFX-PEV0-25G 25 45 216 300 - 400 50 1
EFX-PEV0-30N EFX-PEV0-30G 30 50 288 200 - 300 50 1
EFX-PEV0-40N EFX-PEV0-40G 40 70 352 200 - 300 25 1
EFX-PEV0-50N EFX-PEV0-50G 50 80 384 200 - 300 25 1
               

> produkty> ochranné oplety> oplet EFX-PEV0

støih - prodej na celé jednotky metrù

 

 

polyamid 6.6 - V2 [UL94]
vlastnost testovací metoda mìrná jednotka hodnota
mìrná hmotnost ISO R1183 g / cm3 1,5
pevnost v tahu ISO 37 kg / mm2 5,28
délkové prodloužení pøi pøetržení ISO 37 % 39
pracovní teplota   °C -50°C ÷ +150°C
krátkodobá teplotní odolnost   °C +200°C
bod tání   °C +235°C
teplota mìknutí   °C +215°C
kyslíkové èíslo ASTM D2863 % 33,5
samozhášivost / hoølavost     --
obsah halogenù   % < 0,8
koeficient absorbce vody ASTM D570 % max.
odolnost chemickým èinidlùm     odolný
odolnost UV záøení     odolný
       

OCHRANNÝ OPLET Z POLYESTERU
Oznaèení výrobku: EFX-PEV0
Materiál: polyester
Pracovní teplota: -50 °C +150°C
Barva: èerná skladem (šedá na dotaz)

Urèeno pro ochranu kabelù a kabelových svazkù, hadic, trubek a fluidních
vedení ve strojírenství, automobilovém prùmyslu, kolejových vozidel a prùmyslových instalací
Nulový obsah tìžkých kovù dle smìrnice 2000/53 ES
bez halogenu, fosforu a kadmia
UV odolný

Provìøit cenu a dostupnost produktu v  ESHOPU

Zaslat poptávku na tento produkt