komponenty pro prùmyslové elektroinstalace, systémy ochrany kabelù, prùmyslové konektory

REVELET
.
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
kat.è. èerná kat.è. šedá jmenovitý prùmìr ( mm ) max. prùmìr ( mm ) poèet vláken velké balení ( m ) malé balení ( m ) minimální odbìr ( m )
EFX-PEHB-03N EFX-PEHB-03G 3 6 64 500 - 700 200 1
EFX-PEHB-04N EFX-PEHB-04G 4 8 72 500 - 700 200 1
EFX-PEHB-05N EFX-PEHB-05G 5 10 96 500 - 700 100 1
EFX-PEHB-06N EFX-PEHB-06G 6 12 108 500 - 700 100 1
EFX-PEHB-08N EFX-PEHB-08G 8 16 120 500 - 700 100 1
EFX-PEHB-10N EFX-PEHB-10G 10 20 144 500 - 700 100 1
EFX-PEHB-12N EFX-PEHB-12G 12 24 168 500 - 700 100 1
EFX-PEHB-15N EFX-PEHB-15G 15 30 224 500 - 700 100 1
EFX-PEHB-20N EFX-PEHB-20G 20 35 190 350 - 500 50 1
EFX-PEHB-25N EFX-PEHB-25G 25 45 216 300 - 400 50 1
EFX-PEHB-30N EFX-PEHB-30G 30 50 288 200 - 300 50 1
EFX-PEHB-40N EFX-PEHB-40G 40 70 352 200 - 300 50 1
EFX-PEHB-50N EFX-PEHB-50G 50 80 384 200 - 300 50 1
               
> produkty> ochranné oplety> oplet EFX-PEHB
støih - prodej na celé jednotky metrù
katalogový list PDF
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
polyamid 6.6 - V2 [UL94]
vlastnost testovací metoda mìrná jednotka hodnota
mìrná hmotnost ISO R1183 g / cm3 1,38
pevnost v tahu ISO 37 kg / mm2 4,80
délkové prodloužení pøi pøetržení ISO 37 % 28-35
pracovní teplota   °C -50°C ÷ +150°C
krátkodobá teplotní odolnost   °C +170°C
bod tání   °C +260°C
teplota mìknutí   °C +230°C
kyslíkové èíslo ASTM D2863 %  
samozhášivost / hoølavost     HB [UL94]
obsah halogenù   % 0
koeficient absorbce vody ASTM D570 % 0,5 max.
odolnost chemickým èinidlùm     odolný
odolnost UV záøení     odolný
       
OCHRANNÝ OPLET Z POLYESTERU
Oznaèení výrobku:
EFX-PEHB
Materiál : polyester
Pracovní teplota:
-50 °C +150°C
Barva: èerná skladem (šedá na dotaz)
Samozhášivost : HB [UL94]
Urèeno pro ochranu kabelù a kabelových svazkù, hadic, trubek a fluidních
vedení ve strojírenství, automobilovém prùmyslu, kolejových vozidel a
prùmyslových instalací
Nulový obsah tìžkých kovù dle smìrnice 2000/53 ES

bez halogenu, fosforu a kadmia
UV odolný
Provìøit cenu a dostupnost produktu v  ESHOPU
Zaslat poptávku na tento produkt